Business Listings

Default

Add your review, 0 reviews

Girlsallaround Thailand

Listed in Women's Health

085-9163265

http://www.girlsallaround.com/contact/

Description: Girlsallaround – เว็บไซต์สำหรับผู้หญิงทุกวัย แต่งหน้า อัพเดทแฟชั่น วิธีลดน้ำหนัก อาหารเพื่อสุขภาพ สถานที่ท่องเที่ยว ความรัก เว็บไซต์ Girlsallaround ได้จัดทำขึ้นเพื่อ ให้บริการแกประชาชนทั่วไปใช้บริการเว็บไซต์อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดดังตอไปนี้ ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และขอกำหนดการใช้งานเว็บไซต์…

Read more...

Add your review, 0 reviews

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (Queen Sirikit National Institute of Child Health)

Listed in Child Health

02 354 8321

420/8 ถนน ราชวิถี แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

Description: สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยทางวิชาการเฉพาะทางด้านโรคเด็ก ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักอันสำคัญ ของสถาบันในการสร้างองค์ความรู้ และวิทยาการด้านโรคเด็กใหม่ๆ ทั้งนี้เพื่อที่จะสามารถทำการดูแลและรักษาผู้ป่วยเด็กในระดับตติยภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สามารถผลิตผลงานทางวิชาการลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งของในประเทศและต่างประเทศ รวมกว่า80เรื่องต่อปี สร้างงานวิทยานิพนธ์ของแพทย์ประจำบ้านกว่า 464 เรื่อง นอกจากนี้ยังผลิตบทความทางวิชาการเกี่ยวกับเด็ก…

Read more...

Add your review, 0 reviews

บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

Listed in Search Engines

0-2514-1000, 0-2514-1234

เลขที่ 2425/2 ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Description: Ametek : แหล่งจ่ายไฟฟ้า เอซี/ดีซี Amrel : โหลดอิเล็กทรอนิกส์ เอซี/ดีซี Bird Technology : อาร์เอฟวัตต์มิเตอร์ BK Precision :…

Read more...

Add your review, 0 reviews

Bumrungrad International

Listed in Occupational Health and Safety

0 2667 1000

33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 Thailand

Description: โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ฯ มีความมุ่งหมายในการให้บริการและบริการด้านการแพทย์ด้วยมาตรฐานสากล ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทคือ ให้การบริการอย่างมีคุณภาพและมีความเป็นมืออาชีพ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ป่วยในด้านการดูแลรักษาพยาบาลและการบริการ สร้างความพึงพอใจแก่พนักงานผู้ให้บริการ พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

Read more...

Add your review, 0 reviews

siamhealth.net

Listed in Home Health

086-9869168

562, 566 ถนน รัตนาธิเบศร์ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

Description: ท่านผู้อ่านที่จะนำความรู้หรือคำแนะนำที่ปรากฎใน Siamhealth.net ไปใช้หรืออ้างอิง กรุณาอ่านข้อกำหนดและข้อจำกัดของการนำข้อมูลไปใช้ ความรู้ทางการแพทย์ที่ปรากฎใน Siamhealth มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปรวมทั้งนักเรียนหรือนักศึกษา หรือบุคลลากรทางการแพทย์อื่นๆเนื้อหาข้อมูลส่วนใหญ่ได้จากวรสารทางการแพทย์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ หากมีข้อสงสัยในเนื้อหาให้ท่านค้นคว้าเพิ่มเติมทั้งจากอินเตอร์เนตหรือวรสารทางการแพทย์อื่นๆ

Read more...

Add your review, 0 reviews

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Listed in Services

0 2274 9400, 0 2276 1025

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Description: “วิสัยทัศน์” มุ่งมั่นเป็นคู่คิดที่ลูกค้าวางใจ ผ่านนวัตกรรมเพื่อตอบสนองทุกความต้องการ ด้วยการทำงานที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

Read more...

Add your review, 0 reviews

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth

Listed in Public Health and Safety

02-343-1500

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Description: สสส. หวังเห็นคนไทยมีสุขภาพดีครบทั้ง 4 มิติ(กาย จิต ปัญญา สังคม) โดยมี “ระบบสุขภาพ” ที่มีคุณลักษณะเหมาะสมเป็นหลักประกันการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน..

Read more...

Add your review, 0 reviews

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13

Listed in Mental Health

021495597

สถานที่ตั้งศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 อาคาร 1 ชั้น 4 ตึกกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

Description: เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนางานด้านสุขภาพจิต พัฒนาด้านวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต นิเนศ ติดตามดำเนินงานสุขภาพจิตให้สถานบริการสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพจิตของประชาชนได้อย่างครอบคลุมและมีคุณภาพ

Read more...

Add your review, 0 reviews

มูลนิธิหมอชาวบ้าน (Folk Doctor Foundation)

Listed in Medicine

0-2618-4710, 0-2278-1616

36/6 ถนนประดิพัทธ์ ซอย 10 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Description: มูลนิธิหมอชาวบ้าน เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ดำเนินกิจกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน มาเป็นเวลากว่า ๓๐ ปี โดยเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ การอบรม ในเรื่องสุขภาพกาย สุขภาพใจ สุขภาพสังคม และสุขภาพทางปัญญา เพื่อให้ทุกคนสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติในการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างยั่งยืน

Read more...

Add your review, 0 reviews

SOS Specialist แพทย์เฉพาะทางบาทเดียว

Listed in Medicine

http://www.sosspecialist.com/contactus.php

Description: แพทย์เฉพาะทางบาทเดียว หรือ SOS _Specialist เกิดจากกลุ่มแพทย์และ บุคคลากรทางการแพทย์ที่มีความคิดเห็นเหมือนกันว่า โลกในยุคปัจจุบันเข้าสู่ ยุค Digital ซึ่ง Social network เข้ามามีอิทธิพลกับชีวิตประจำวันของพวกเราเป็นอย่างมาก ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดี…

Read more...

Add your review, 0 reviews

Fitness First Thailand

Listed in Fitness

+662 653 2424

138 ชั้น 4 โรงแรมแลนด์มาร์คพลาซา ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Description: เราช่วยให้การออกกำลังกายของคุณไปได้ไกลกว่าที่เคยเป็นด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน พร้อมทั้งแนะนำสิ่งที่ดีกว่าจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านฟิตเนสของเรา

Read more...

Add your review, 0 reviews

True Fitness Thailand

Listed in Fitness

028310999

เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ งามวงศ์วาน-แคราย 37/139 Moo 8, Bangkrasor. Muang Nonthaburi 11000

Description: ทรู กรุ๊ปคือหนึ่งในผู้ประกอบการในการให้บริการเกี่ยวกับฟิตเนสและสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเซีย ซึ่งเน้นหลักในการให้บริการด้านฟิตเนส และรองลงมาด้วยสปาและบริการเกี่ยวกับความสวยงาม เริ่มก่อตั้งในปี 2004 ที่ประเทศสิงค์โปร์โดยมีคุณแพททริก วี เป็นผู้ก่อตั้งและบริหารสูงสุด ถือว่าเป็นแบรนด์ฟิตเนสสายเลือดสิงค์โปร์ และมีการขยายสาขาเพิ่มอีก 5 ประเทศ สิงค์โปร์ มาเลเซีย…

Read more...

Add your review, 0 reviews

IDentist คลินิกทันตกรรม

Listed in Dentistry

091 056 5094, 02 561 2484

ฝั่ง เสนา - แยกเกษตร 2148 ถนน พหลโยธิน กรุงเทพ

Description: ไอเดนทิส คลินิกทันตกรรม มีทีมทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญระดับสูงในด้าน ทันตกรรมทุกสาขา อาทิเช่น การจัดฟัน ศัลยกรรมช่องปาก/ผ่าฟันคุด ฟอกสีฟัน รากฟันเทียม รักษารากฟัน รักษาโรคเหงือก ครอบฟัน สะพานฟัน และการทำฟันปลอม เป็นต้น…

Read more...

Add your review, 0 reviews

Rattinan Clinic รัตตินันท์คลินิก

Listed in Weight Loss

02-2383371

134/3 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Description: Rattinan Clinic ดูดไขมัน Bodytite ผ่าตัดลดขนาดกระเพาะ ลดน้ำหนัก โรคทางฮอร์โมน ผ่าตัดตาตกโดยจักษุแพทย์ปลูกผม FUE

Read more...

Add your review, 0 reviews

โรงพยาบาลเลิดสิน

Listed in Occupational Health and Safety

0 2353 9800

โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Description: โรงพยาบาลเลิดสิน เปิดบริการรับทำบัตรผู้ป่วยใหม่-ค้นบัตรผู้ป่วยเก่าและลงทะเบียน นัดหมายล่วงหน้า เพื่อลดระยะเวลารอคอยการทำบัตร ผู้สนใจต้องการใช้บริการติดต่อได้ที่ห้องตรวจที่ท่านต้องการมาตรวจรักษาหรือ ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-3539621-2 เพื่อประสานงานแจ้งตรวจที่ท่านต้องการ ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.00 – 16.00 น.

Read more...

Add your review, 0 reviews

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Listed in Public Health and Safety

02832 9200

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

Description: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นองค์กรของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พร้อมๆ กับการจัดตั้งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมีโครงสร้างองค์กรและการบริหารที่เน้นความคล่องตัว เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายในการจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพได้ (Better Knowledge Management…

Read more...

Add your review, 0 reviews

Clarins

Listed in Beauty

02-610-7690

991/1 ถ.พระราม1 กรุงเทพมหานคร (ชั้นM สยามพารากอน)

Description: Clarins Skin Spa เป็นสปาดูแลผิวที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Clarins แบรนด์ดังที่คิดว่าสาวๆ ทุกคนต้องรู้จักกันแน่ๆ ที่สำคัญคือเค้าบอกมาว่าผลิตภัณฑ์ที่เอามาใช้ในสปาเนี่ย เป็นตัวที่เข้มข้นกว่าเคาน์เตอร์ ส่วนพนักงานที่ให้บริการก็ต้องผ่านการฝึกฝน เรียนนวด ทดลองนวดจริงก่อน ถึงจะได้ให้บริการกับลูกค้า ทำให้เรามั่นใจในบริการได้เลย บรรยากาศภายในร้านเรียบหรูดูดี…

Read more...

Vantage Theme – Powered by WordPress.
ICB Websolutions - seo services Thailand

Web Design by ICB Websolutions

Skip to toolbar